Sperm Whale (Physeter macrocephalus) aerial view of pod, Kaikoura, New Zealand  -  Barbara Todd
00260286
Barbara Todd / Sperm Whale (Physeter macrocephalus) aerial view of pod, Kaikoura, New Zealand
Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) breaching, Kaikoura, New Zealand  -  Barbara Todd
00260284
Barbara Todd / Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) breaching, Kaikoura, New Zealand
Southern Right Whale Dolphin (Lissodelphis peronii) pod porpoising through water, Kaikoura, New Zealand  -  Barbara Todd
00260283
Barbara Todd / Southern Right Whale Dolphin (Lissodelphis peronii) pod porpoising through water, Kaikoura, New Zealand
Common Dolphin (Delphinus delphis) pair surfacing, Kaikoura, New Zealand  -  Barbara Todd
00260282
Barbara Todd / Common Dolphin (Delphinus delphis) pair surfacing, Kaikoura, New Zealand
Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) tail slapping, Kaikoura, New Zealand  -  Barbara Todd
00260285
Barbara Todd / Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) tail slapping, Kaikoura, New Zealand