• Results for
    • lake saroma
  • (1)
Common stonechat (Saxicola torquatus) perched, Hokkaido, Japan. - Aflo
01625810
Aflo / Common stonechat (Saxicola torquatus) perched, Hokkaido, Japan.