Adenostyles (Adenostyles alliariae) flowering in alpine meadow. Mt Terminillo, Lazio, Apennine mountains, Italy, Europe.