African Forest elephant (Loxodonta africana cyclotis) entering bai whilst group of Bongo antelope (Tragelaphus euryceros) leave, Dzanga Bai, Dzanga-Ndoki National Park, Central African Republic