Ankarokaroka canyon, Ankarafantsika NP, Madagascar.