Baker's Tulip (Tulipa bakeri / T. saxatilis) in flower, with purple crown daisies (Anemone coronaria) on the Omalos plateau, White Mountains, Omalos, Crete, April