Banjo frog {Limnodynastes dorsalis} Western Australia.