Nose-horned chameleon {Calumma / Chamaeleo nasutus} on branch at night, tropical rainforest, Masoala Peninsula National Park, north east Madagascar.