Common milkweed seed pods {Asclepias syriaca} Philadelphia, USA