Common shrew frozen to death (-34 degrees C) {Sorex araneus} Estonia