Common Stonechat (Saxicola torquata) female, Lake Neusiedl, Austria