Common Stonechat (Saxicola torquata) male on a branch, Lake Neusiedl, Austria