Dark red helleborine (Epipactis atrorubens) in flower, with Zygaenid moth (Syntomis phegea) Mount Terminillo, Rieti, Lazio, Italy