Bobolink (Dolichonyx oryzivorus) male, Mission Valley, Montana