Dusky grouper (Epinephelus marginatus) surrounded by Blotched picarel / Menola (Spicara maena) off the coast of Capraia. Tuscany, Italy, August.