Earthstar fungus {Geastrum triplex} discharging spores, UK