Eastern Cottontail Rabbit (Sylvilagus floridanus) Philadelphia, Pennsylvania, USA