Eyebright flower {Euphrasia nemorosa} Derbyshire, UK