Galapagos Giant Tortoise (Chelonoidis nigra) hybrid feeding on Opuntia (Opuntia sp) cactus, Fausto Llerena Tortoise Center, Santa Cruz Island, Galapagos Islands, Ecuador