Men moving Galapagos giant Tortoise (Chelonoidis nigra) for surgery Tortoise Breeding Centre, Galapagos