Galapagos hawk (Buteo galapagoensis) in flight over active volcano venting steam. Isabela Island, Galapagos, Ecuador, May.