Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus) in open volcanic habitat. Isabela Island, Galapagos, Isabela Island, Galapagos, Ecuador, June.