Giant tortoise (Chelonoidis nigra) surgery at the Tortoise Breeding Centre, Galapagos