Hippopotamus (Hippopotamus amphibius) with open-mouthed calf in the Mara River, Masai Mara, Kenya. March.