Impala {Aepyceros melampus} juvenile, Masai Mara NR, Kenya