Granite outcrop near Passo Pordoi, Dolomites, Italy, July 2011