Joshua Tree (Yucca brevifolia), Virgin Mountains, Arizona