Lappet faced vulture {Torgos tracheliotus} Etosha NP, Namibia