Little owl {Athene noctua} feeding on grasshopper prey, Extremadura, Spain