Lynx mating {Lynx lynx} Bayerisherwald Park, Germany