Lynx stretching {Lynx lynx} captive, Bayerisherwald Park, Germany