Scalefin Anthias (Pseudanthias squamipinnis) Egypt, Red Sea, 2006