Madagascar Menarana Snake (Leioheterodon madagascariensis), Akanin'ny Nofy Reserve, Madagascar