Male Madagascar Paradise Flycatcher (Terpsiphone mutata) incubating eggs on nest. Masoala National Park, NE Madagascar.