Common mallow (Malva sylvestris) flowers, Pachia Ammos, Crete, Greece, April 2009