Marbled White (Melanargia galathea) Canyon, Campo Imperatore, Gran Sasso, Abruzzo, Italy, July