Woman tourist and Maasai guide in traditional dress watching Masai giraffe (Giraffa camelopardalis tippelskirchi) Greater Masai Mara, Kenya.