Millipede (Myrmecodesmus / Pararhachistes potosinus) on a pine trunk, Mexico