Mountain hare {Lepus timidus} portrait, Monadhliath Mountains, Scotland, UK