Mountains and moon, Teton Range, Grant Teton National Park, Wyoming