Fishermen setting seine net on beach, Vilankulo, Mozambique. November 2008