Fishermen prepare gill net, Inhassoro, Mozambique, November 2008