Elephant's foot plant {Adenia pechuelii} Namib Desert, Namibia