Nyala female {Tragelaphus angasi} Mkhuzi GR, South Africa