Opium Poppy (Papaver somniferum) on flower near Sorano, Tuscany, Italy, June