Owen Newman, cameraman, filming, Luangwa NP, Zambia 1996