Namib Sand Gecko (Palmatogecko rangei) in desert, Namibia