Miniloc Island Resort at dusk. El Nido, Palawan, Phillipines, May 2009.