Poison Arrow / Blue Poison Dart frog {Dendrobates azureus} South America