Yellowstripe Anthias (Pseudanthias tuka) school swimming around hard coral, Papua New Guinea